Máy bơm nước Pentax CM32-160A

  • Công suất: 4 HP (3 kW)
  • Lưu lượng bơm: 6 ÷ 27 m³/h
  • Cột áp: 36.4 ÷ 22.3 m
  • Điện áp: 380V (3 pha)
  • Mức chịu nhiệt: F
  • Mức chịu bụi và nước: IPX5
Có 6 sản phẩm có Công suất khác nhau. Bạn đang chọn: 3 KW (4 HP)
Máy bơm nước Pentax CM32-160A
Máy bơm nước Pentax CM32-160A
Call Now Button