Bơm chìm nước thải Tsurumi

Bơm chìm hút bùn Tsurumi KRS2-100

Bơm chìm nước thải Tsurumi

Bơm chìm hút bùn Tsurumi KRS2-150

Bơm chìm nước thải Tsurumi

Bơm chìm hút bùn Tsurumi KRS2-80