Showing all 9 results

Máy đầm bàn chạy điện

Đầm bàn, đầm rung ZW10 – 2.2Kw

Máy đầm bàn chạy điện

Đầm bàn, đầm rung ZW3.5-0.75Kw

Máy đầm bàn chạy điện

Đầm bàn, đầm rung ZW5 – 1.1Kw

Máy đầm bàn chạy điện

Đầm bàn, đầm rung ZW7 – 1.5Kw

Máy đầm bàn chạy điện

Động cơ đầm bàn Jinlong 0.75kw

Máy đầm bàn chạy điện

Động cơ đầm bàn Jinlong 1.5kw

Máy đầm bàn chạy điện

Động cơ đầm bàn Jinlong 2.2kw

Máy đầm bàn chạy điện

Máy đầm bàn Ludi 0.75KW (220V)