Máy bơm nước PentaxXem tất cả

15 KW (20 HP)
1100 ÷ 3250 lít / phút
29.6 ÷ 16.4 mét

9.2 KW (12.5 HP)
1100 ÷ 2800 lít / phút
22 ÷ 12 mét

30 KW (40 HP)
0 ÷ 5500 lít/phút
41,8 - 25,1 mét

15 KW (20 HP)
900 ÷ 2200 lít / phút
43.8 ÷ 24.5 mét

15 KW (20 HP)
700 ÷ 2400 lít / phút
38.5 ÷ 25.7 mét

7.5 KW (10 HP)
500 ÷ 2000 lít / phút
24.1 ÷ 15.7

5.5 KW (7.5 HP)
500 ÷ 2000
20.4 ÷ 11.1

37 KW (50 HP)
1600 ÷ 5500 lít / phút
45.1 ÷ 31 mét

7.5 KW (10 HP)
350 ÷ 1300 lít / phút
35.4 ÷ 19 mét

5.5 KW (7.5 HP)
350 ÷ 1300 lít / phút
30.3 ÷ 13.2 mét

Tin tức cập nhật