Máy bơm nước PentaxXem tất cả

4 KW (5.5 HP)
12 – 45 m3/h
34.8 – 17 mét

3 KW( 4 HP)
12 – 45 m3/h
26.9 – 10.3 mét

2.2 KW (3 HP)
9 – 39 m3/h
21.6 – 13.4 mét

1.5 KW (2 HP)
9 – 33 m3/h
16.2 – 10.2 mét

5.5 KW (7.5 HP)
6 – 27 m3/h
58 – 48.3 mét

3 KW( 4 HP)
6 – 30 m3/h
34.8 – 24.3 mét

4 KW (5.5 HP)
6 – 27 m3/h
46.6 – 37.7 mét

2.2 KW (3 HP)
6 – 30 m3/h
28.9 – 16.4 mét

1.5 KW (2 HP)
6 – 30 m3/h
23.6 – 13.5 mét

4 KW (5.5 HP)
18 – 66 m3/h
25.8 – 16.4 mét

Tin tức cập nhật