Máy bơm nước PentaxXem tất cả

22 KW (30 HP)
54 – 192 m3/h
42.4 – 29 mét

18.5 KW (25 HP)
54 – 216 m3/h
38.7 – 23.3 mét

11 KW (15 HP), 15 KW (20 HP)
54 – 204 m3/h
32.8 – 17.8 mét

11 KW (15 HP)
54 – 204 m3/h
27.8 – 11.8 mét

22 KW (30 HP)
36 – 138 m3/h
56.5 – 48.7 mét

18.5 KW (25 HP)
36 – 126 m3/h
49 – 42.5 mét

15 KW (20 HP)
36 – 126 m3/h
41.3 – 35.8 mét

11 KW (15 HP)
36 – 126 m3/h
34 – 25.6 mét

7.5 KW (10 HP)
36 – 132 m3/h
24.2 – 15 mét

5.5 KW (7.5 HP)
36 – 126 m3/h
19.7 – 10.4 mét

Tin tức cập nhật