Máy bơm nước PentaxXem tất cả

1.5 KW (2 HP)
250 ÷ 800 lít / phút
14.2 ÷ 7.8 mét

1.5 KW (2 HP)
250 ÷ 800 lít / phút
14.2 ÷ 7.8 mét

1.5 KW (2 HP)
100 ÷ 900 lít / phút
12.3 ÷ 6 mét

1.5 KW (2 HP)
100 ÷ 900 lít / phút
12.3 ÷ 6 mét

1.1 KW (1.5 HP)
100 ÷ 800 lít / phút
12.3 ÷ 6 mét

1.1 KW (1.5 HP)
100 ÷ 800 lít / phút
12.3 ÷ 6 mét

1.1 KW (1.5 HP)
100 ÷ 400 lít / phút
21.5 ÷ 8.8 mét

Tin tức cập nhật