Máy bơm nước PentaxXem tất cả

4 KW (5.5 HP)
600 ÷ 1600 lít / phút
17.3 ÷ 10 mét

1.5 KW (2 HP)
250 ÷ 800 lít / phút
14.2 ÷ 7.8 mét

1.5 KW (2 HP)
250 ÷ 800 lít / phút
14.2 ÷ 7.8 mét

1.5 KW (2 HP)
100 ÷ 900 lít / phút
12.3 ÷ 6 mét

1.5 KW (2 HP)
100 ÷ 900 lít / phút
12.3 ÷ 6 mét

Tin tức cập nhật