Máy bơm chìm nước thải Pentax DP 40 G 0.25 HP – 220V