Hướng dẫn lắp đặt Lọc nước giếng khoan gia đình

1. Vật liệu lọc nước chuẩn bị:

Cát thạch anh (or cát vàng)

Hơn tính hoạt
Hạt Filox
Cát Mangan
Sỏi đỡ
Vật liệu phụ:
Ống nhựa PVC-Dùng tạo giàn mưa, and thu nước đáy bể below
Van, cút góc ..

2. Cách tiến hành lắp lọc nước:

Tạo giàn mưa: Dùng ống nhựa tiền phong bịt one đầu lại, trên đường ống cứ cách 3cm khoan lỗ one (chỉ khoan phần ống be trên bể). Purpose of creation giàn mưa nhâm increase cường quá trình oxy hóa sắt.
Đổ vật liệu- Đổ the lớp vật liệu in order and độ dầy như sau:
Đổ lớp sỏi mỏng rồi đặt ống thu nước lên trên rồi đổ tiếp phần còn lại lên sỏi ống- interval 5cm
Đổ lớp cát thạch anh dầy interval 20-25cm
Hơn hoạt tính dầy interval 7-10cm
Hạt Filox- 7-10cm
Lớp cát thạch anh 10-15cm
Tạo ống thu nước đáy bể below: Cũng khoan lỗ likewise (phần is in bể)
Phần ống supplied nước ra ngoài: Chú ý cho ống cao bằng mặt bể (1m), phần lấy nước ra be out period Giữa bể (0,5m) for in bể luôn còn nước tạo lớp màng hữu hiệu in việc loại bỏ sắt
Đưa nước vào bể contain.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button