Xây dựng hệ thống bơm thoát nước mưa cho sân bóng cỏ nhân tạo

Xây dựng hệ thống bơm thoát nước mưa cho sân bóng cỏ nhân tạo là một công việc quan trọng để đảm bảo sân không bị ngập úng và duy trì điều kiện chơi tốt nhất. Dưới đây là các bước cơ bản để thiết kế và lắp đặt hệ thống này:

I. Khảo sát và Thiết kế Hệ thống:

Khảo sát và Thiết kế Hệ thống Bơm Thoát Nước Mưa cho Sân Bóng Cỏ Nhân Tạo

1. Khảo sát Địa hình:

 • Đánh giá độ dốc của sân: Đo lường độ dốc của sân để xác định hướng chảy của nước mưa. Sân bóng nên có độ dốc nhẹ (thường khoảng 1-2%) để nước mưa dễ dàng chảy về các điểm thoát nước.
 • Xác định các khu vực thấp: Xác định các điểm thấp trên sân nơi nước có xu hướng tụ lại để đặt hố ga và máy bơm.
 • Kiểm tra địa chất: Kiểm tra loại đất và khả năng thấm nước của đất để chọn loại hệ thống thoát nước phù hợp.

2. Xác định Lưu lượng Nước cần Thoát:

Thu thập dữ liệu mưa: Tìm hiểu về lượng mưa trung bình hàng năm và cường độ mưa lớn nhất trong khu vực.

Tính toán lưu lượng nước: Sử dụng công thức tính toán lưu lượng nước mưa (Q) cần thoát dựa trên diện tích sân (A) và cường độ mưa (I).

Q=A×I

Trong đó:

 • Q: Lưu lượng nước (m³/h hoặc l/s)
 • A: Diện tích sân (m²)
 • I: Cường độ mưa (m/h hoặc mm/h)

3. Thiết kế Hệ thống Thoát Nước:

 • Lập sơ đồ hệ thống thoát nước: Vẽ sơ đồ mô phỏng hệ thống thoát nước bao gồm vị trí các ống thoát nước, hố ga, và máy bơm.
 • Chọn ống thoát nước: Chọn loại ống thoát nước (PVC, HDPE) có đường kính phù hợp với lưu lượng nước cần thoát. Thông thường, ống có đường kính từ 100-150mm được sử dụng cho sân bóng.
 • Đặt lưới lọc: Thiết kế vị trí đặt lưới lọc tại các miệng ống thoát nước để ngăn rác và cặn bẩn.

4. Thiết kế Hố Ga và Hệ thống Bơm:

 • Vị trí hố ga: Đặt hố ga ở các điểm thấp nhất của sân, nơi nước tập trung nhiều nhất.
 • Chọn máy bơm: Chọn máy bơm có công suất phù hợp với lưu lượng nước cần bơm. Máy bơm chìm Pentax thường được sử dụng vì hiệu quả và tiết kiệm không gian.
 • Thiết kế hệ thống điện: Lập kế hoạch cấp điện cho máy bơm và hệ thống điều khiển tự động (nếu có).
Máy bơm chìm Pentax thoát nước sân bóng cỏ nhân tạo
Máy bơm chìm Pentax thoát nước sân bóng cỏ nhân tạo

5. Xây dựng Bản vẽ và Tài liệu Kỹ thuật:

 • Bản vẽ kỹ thuật: Lập các bản vẽ chi tiết về hệ thống thoát nước, bao gồm vị trí ống, hố ga, máy bơm và các kết nối.
 • Tài liệu hướng dẫn lắp đặt: Soạn thảo hướng dẫn chi tiết về quá trình lắp đặt và vận hành hệ thống thoát nước.

6. Lập Dự toán Chi phí:

 • Tính toán chi phí vật liệu: Dự toán chi phí các loại vật liệu cần thiết như ống thoát nước, hố ga, máy bơm, và các phụ kiện.
 • Chi phí nhân công: Tính toán chi phí cho nhân công lắp đặt và bảo dưỡng hệ thống.
 • Dự phòng chi phí: Dự phòng một khoản chi phí cho các tình huống phát sinh.

7. Phê duyệt và Triển khai:

 • Phê duyệt thiết kế: Trình bày thiết kế và dự toán chi phí để được phê duyệt từ các bên liên quan.
 • Lập kế hoạch thi công: Lập kế hoạch chi tiết về thời gian và trình tự thi công.
 • Triển khai thi công: Tiến hành lắp đặt hệ thống theo kế hoạch và giám sát chất lượng công việc.

II. Lắp đặt Mạng lưới Ống Thoát Nước:

Lắp đặt Mạng lưới Ống Thoát Nước cho Sân Bóng Cỏ Nhân Tạo
Lắp đặt mạng lưới ống thoát nước là bước quan trọng để đảm bảo nước mưa được thoát ra khỏi sân bóng cỏ nhân tạo một cách hiệu quả. Dưới đây là các bước chi tiết để lắp đặt mạng lưới ống thoát nước:

1. Chuẩn bị Vật liệu và Dụng cụ:

 • Ống thoát nước PVC hoặc HDPE.
 • Lưới lọc rác.
 • Bê tông hoặc cát để lấp rãnh.
 • Dụng cụ đào đất: xẻng, cuốc, máy đào nhỏ.
 • Máy cắt ống.
 • Keo dán ống, băng dính chống thấm.
 • Dụng cụ đo độ dốc: thước thủy, máy đo laser.

2. Đào Rãnh Đặt Ống Thoát Nước:

 • Đánh dấu vị trí: Sử dụng dây và cọc để đánh dấu vị trí đào rãnh theo sơ đồ đã thiết kế.
 • Đào rãnh: Đào rãnh có độ sâu và độ rộng phù hợp với kích thước ống thoát nước. Độ sâu thường từ 30-50 cm và độ rộng từ 10-20 cm, tùy vào kích thước ống.
 • Tạo độ dốc: Đảm bảo rãnh có độ dốc khoảng 1-2% để nước có thể chảy dễ dàng.

3. Đặt Ống Thoát Nước:

 • Cắt ống: Cắt ống thoát nước thành các đoạn có chiều dài phù hợp với chiều dài rãnh.
 • Kết nối ống: Sử dụng keo dán ống và băng dính chống thấm để kết nối các đoạn ống lại với nhau. Đảm bảo các mối nối chắc chắn và không rò rỉ.
 • Đặt lưới lọc: Đặt lưới lọc tại các miệng ống thoát nước để ngăn rác và cặn bẩn vào trong ống.

4. Lấp Rãnh:

 • Lấp cát: Đổ một lớp cát mỏng lên trên ống thoát nước để bảo vệ ống. Lớp cát này cũng giúp nước thấm qua dễ dàng.
 • Lấp đất: Lấp đất lên trên lớp cát và nén chặt để tránh sụt lún. Nếu sử dụng bê tông, đổ bê tông lên trên ống để đảm bảo độ bền và tránh sụt lún.

5. Kiểm tra Hệ thống:

 • Kiểm tra độ dốc: Sử dụng dụng cụ đo độ dốc để kiểm tra lại độ dốc của ống thoát nước.
 • Kiểm tra khả năng thoát nước: Đổ nước vào hệ thống để kiểm tra khả năng thoát nước và phát hiện kịp thời các sự cố như rò rỉ hay tắc nghẽn.

6. Bảo dưỡng Định kỳ:

 • Kiểm tra và làm sạch: Định kỳ kiểm tra và làm sạch lưới lọc và ống thoát nước để đảm bảo hệ thống không bị tắc nghẽn.
 • Kiểm tra mối nối: Định kỳ kiểm tra các mối nối ống để đảm bảo chúng vẫn chắc chắn và không bị rò rỉ.

III. Lắp đặt Hố Ga và Hệ thống Bơm:

Lắp đặt Hố Ga và Hệ thống Bơm cho Sân Bóng Cỏ Nhân Tạo

1. Chuẩn bị Vật liệu và Dụng cụ:

 • Hố ga bằng bê tông hoặc nhựa cứng.
 • Máy bơm chìm hoặc máy bơm cạn.
 • Ống bơm nước (PVC, HDPE).
 • Lưới lọc rác cho hố ga.
 • Băng dính chống thấm, keo dán ống.
 • Dụng cụ đào đất, máy cắt ống.
 • Máy đo độ dốc, thước thủy.

2. Đào Hố và Lắp Đặt Hố Ga:

 • Xác định vị trí hố ga: Chọn vị trí thấp nhất trên sân, nơi nước thường tụ lại.
 • Đào hố: Đào hố có kích thước phù hợp với hố ga, thường sâu hơn một chút để có chỗ đặt lớp cát hoặc bê tông nền.
 • Đặt hố ga: Đặt hố ga vào vị trí đã đào, đảm bảo hố ga thẳng đứng và ổn định.
 • Lấp đất xung quanh hố ga: Lấp đất xung quanh hố ga và nén chặt để hố ga không bị di chuyển.

3. Kết Nối Hố Ga với Hệ thống Ống Thoát Nước:

 • Kết nối ống thoát nước: Sử dụng keo dán ống và băng dính chống thấm để kết nối các ống thoát nước với hố ga. Đảm bảo các mối nối chắc chắn và không rò rỉ.
 • Đặt lưới lọc: Đặt lưới lọc tại miệng ống thoát nước trong hố ga để ngăn chặn rác và cặn bẩn.

4. Lắp Đặt Máy Bơm:

 • Chọn máy bơm: Chọn máy bơm có công suất phù hợp với lưu lượng nước cần bơm. Máy bơm chìm thường được sử dụng cho hố ga.
 • Đặt máy bơm: Đặt máy bơm chìm vào hố ga. Đảm bảo máy bơm được đặt vững chắc và không bị di chuyển khi hoạt động.
 • Kết nối ống bơm: Kết nối ống bơm với đầu ra của máy bơm, dẫn nước từ hố ga ra ngoài khu vực thoát nước.
 • Kết nối điện: Kết nối máy bơm với nguồn điện, đảm bảo hệ thống điện an toàn và chống thấm nước. Sử dụng các thiết bị ngắt điện tự động để đảm bảo an toàn khi sử dụng.

5. Kiểm Tra Hệ Thống:

 • Kiểm tra hoạt động của máy bơm: Bật máy bơm và kiểm tra xem nó có hoạt động đúng cách không, đảm bảo nước được bơm ra khỏi hố ga một cách hiệu quả.
 • Kiểm tra hệ thống thoát nước: Đổ nước vào hệ thống để kiểm tra khả năng thoát nước và phát hiện kịp thời các sự cố như rò rỉ hay tắc nghẽn.
 • Kiểm tra độ kín của hố ga: Đảm bảo hố ga không bị rò rỉ nước ra ngoài.

6. Bảo Dưỡng Định Kỳ:

 • Kiểm tra và làm sạch: Định kỳ kiểm tra và làm sạch hố ga, máy bơm, và ống thoát nước để đảm bảo hệ thống không bị tắc nghẽn.
 • Kiểm tra mối nối: Định kỳ kiểm tra các mối nối ống và các kết nối điện để đảm bảo chúng vẫn chắc chắn và không bị rò rỉ.
 • Kiểm tra hoạt động của máy bơm: Thường xuyên kiểm tra hoạt động của máy bơm để đảm bảo nó vẫn hoạt động hiệu quả và thay thế nếu cần thiết.

IV. Kiểm tra và Bảo dưỡng:

Kiểm tra và Bảo dưỡng Hệ thống Bơm Thoát Nước cho Sân Bóng Cỏ Nhân Tạo
Để đảm bảo hệ thống thoát nước của sân bóng cỏ nhân tạo hoạt động hiệu quả và bền bỉ, việc kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ là vô cùng quan trọng. Dưới đây là các bước chi tiết để kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống:

1. Kiểm tra Hệ thống:

Kiểm tra độ dốc của sân và ống thoát nước:

 • Sử dụng thước thủy hoặc máy đo độ dốc để kiểm tra độ dốc của sân và các ống thoát nước. Đảm bảo độ dốc vẫn đáp ứng tiêu chuẩn (1-2%) để nước có thể chảy tự nhiên về hố ga.

Kiểm tra hố ga:

 • Mở nắp hố ga và kiểm tra bên trong để đảm bảo không có rác, cặn bẩn hoặc các vật thể lạ làm tắc nghẽn.
 • Kiểm tra tình trạng của lưới lọc và làm sạch nếu cần thiết.

Kiểm tra máy bơm:

 • Bật máy bơm và kiểm tra xem nó có hoạt động bình thường không. Lắng nghe âm thanh hoạt động của máy để phát hiện những dấu hiệu bất thường như tiếng kêu lớn hoặc rung lắc.
 • Kiểm tra lưu lượng nước bơm ra để đảm bảo máy bơm hoạt động hiệu quả.

Kiểm tra hệ thống điện:

 • Kiểm tra các kết nối điện của máy bơm, đảm bảo chúng chắc chắn và không bị rò rỉ.
 • Kiểm tra thiết bị ngắt điện tự động để đảm bảo an toàn.

2. Bảo dưỡng Định kỳ:

Làm sạch hố ga và lưới lọc:

 • Định kỳ (thường là hàng tháng hoặc sau mỗi trận mưa lớn), mở nắp hố ga và làm sạch các rác, cặn bẩn bám vào lưới lọc và bên trong hố ga.

Làm sạch và kiểm tra ống thoát nước:

 • Dùng dụng cụ làm sạch ống thoát nước để loại bỏ cặn bẩn, rác và các vật cản trong ống.
 • Kiểm tra và sửa chữa hoặc thay thế các đoạn ống bị hỏng hoặc rò rỉ.

Bảo dưỡng máy bơm:

 • Kiểm tra và làm sạch bộ lọc của máy bơm (nếu có) để đảm bảo không bị tắc nghẽn.
 • Bôi trơn các bộ phận chuyển động của máy bơm (nếu cần thiết theo hướng dẫn của nhà sản xuất).
 • Kiểm tra và thay thế các bộ phận mòn hoặc hỏng như cánh bơm, vòng bi, và các phớt kín nước.

Kiểm tra hệ thống điện:

 • Đảm bảo tất cả các kết nối điện vẫn chắc chắn và không bị oxi hóa.
 • Kiểm tra dây điện và các thiết bị bảo vệ như cầu chì, rơ le nhiệt để đảm bảo hoạt động ổn định và an toàn.

3. Thực hiện Bảo dưỡng Phòng ngừa:

Lên kế hoạch kiểm tra định kỳ:

 • Lập lịch kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ cho toàn bộ hệ thống. Thông thường, nên kiểm tra hàng tháng và thực hiện bảo dưỡng lớn hàng năm.

Ghi chép và theo dõi:

 • Lưu lại các báo cáo kiểm tra và bảo dưỡng để theo dõi tình trạng của hệ thống và phát hiện kịp thời các vấn đề có thể phát sinh.

Đào tạo nhân viên:

 • Đảm bảo nhân viên vận hành và bảo dưỡng hệ thống được đào tạo đầy đủ về quy trình kiểm tra và bảo dưỡng để đảm bảo công việc được thực hiện đúng cách và hiệu quả.

V. Các lưu ý khi thiết kế và lắp đặt:

Các Lưu Ý Khi Thiết Kế và Lắp Đặt Hệ Thống Bơm Thoát Nước Mưa cho Sân Bóng Cỏ Nhân Tạo
Để đảm bảo hiệu quả và độ bền của hệ thống thoát nước, dưới đây là những lưu ý quan trọng cần xem xét trong quá trình thiết kế và lắp đặt:

1. Độ Dốc của Sân:

 • Đảm bảo độ dốc hợp lý: Sân bóng nên có độ dốc từ 1-2% để nước mưa có thể chảy tự nhiên về các điểm thoát nước. Độ dốc cần đồng đều để tránh tình trạng nước đọng ở những khu vực cụ thể.
 • Hướng dốc: Hướng dốc của sân cần được thiết kế sao cho nước chảy về phía các hố ga hoặc các điểm thoát nước chính.

2. Lựa Chọn Vật Liệu Chất Lượng:

 • Ống thoát nước: Sử dụng ống thoát nước PVC hoặc HDPE chất lượng cao để đảm bảo độ bền và khả năng chống chịu với điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
 • Hố ga: Hố ga nên được làm từ bê tông hoặc nhựa cứng, có khả năng chống ăn mòn và chịu lực tốt.
 • Máy bơm: Chọn máy bơm có công suất và độ bền cao, phù hợp với lưu lượng nước cần thoát.

3. Thiết Kế và Lắp Đặt Đảm Bảo Hiệu Quả:

 • Sơ đồ thoát nước: Thiết kế sơ đồ thoát nước chi tiết, bao gồm các vị trí ống, hố ga, và máy bơm. Đảm bảo nước mưa từ mọi khu vực của sân có thể chảy về các điểm thoát nước một cách hiệu quả.
 • Độ sâu và độ rộng của rãnh: Đảm bảo rãnh đào để đặt ống thoát nước có độ sâu và độ rộng phù hợp để bảo vệ ống và tránh sụt lún.
 • Kết nối chắc chắn: Sử dụng keo dán và băng dính chống thấm chất lượng để kết nối các đoạn ống, đảm bảo không bị rò rỉ.

4. Tích Hợp với Hệ Thống Cỏ Nhân Tạo:

 • Đảm bảo không ảnh hưởng đến lớp cỏ: Hệ thống thoát nước cần được lắp đặt sao cho không gây ảnh hưởng đến cấu trúc và chất lượng của lớp cỏ nhân tạo.
 • Bảo vệ cỏ nhân tạo: Khi lắp đặt hố ga và ống thoát nước, cần có biện pháp bảo vệ cỏ nhân tạo để tránh hư hỏng trong quá trình thi công.

5. Tính Toán Lưu Lượng Nước:

 • Dự phòng lưu lượng nước: Tính toán lưu lượng nước mưa cần thoát một cách chính xác và dự phòng cho các trận mưa lớn để tránh quá tải hệ thống.
 • Chọn công suất máy bơm: Máy bơm cần có công suất phù hợp để đảm bảo khả năng bơm nước ra khỏi hố ga nhanh chóng trong các điều kiện mưa lớn.

6. An Toàn và Bảo Vệ Môi Trường:

 • Hệ thống điện an toàn: Đảm bảo hệ thống điện cho máy bơm được lắp đặt an toàn, có thiết bị ngắt điện tự động để bảo vệ người sử dụng.
 • Bảo vệ môi trường: Hệ thống thoát nước cần được thiết kế sao cho nước thải không gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

7. Dễ Dàng Bảo Trì và Sửa Chữa:

 • Thiết kế dễ tiếp cận: Thiết kế hệ thống thoát nước sao cho dễ tiếp cận để kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ.
 • Dự phòng linh kiện: Chuẩn bị sẵn các linh kiện thay thế như ống thoát nước, lưới lọc, và các bộ phận máy bơm để thay thế nhanh chóng khi cần.

8. Đảm Bảo Tuân Thủ Quy Định và Tiêu Chuẩn:

 • Tuân thủ quy định địa phương: Đảm bảo thiết kế và lắp đặt hệ thống thoát nước tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn xây dựng của địa phương.
 • Kiểm định và phê duyệt: Trước khi tiến hành thi công, cần có sự kiểm định và phê duyệt của các cơ quan chức năng liên quan.

Việc lắp đặt hệ thống thoát nước mưa cho sân bóng cỏ nhân tạo đòi hỏi sự chú ý đến chi tiết và kỹ thuật, nên tốt nhất bạn nên thuê một đơn vị chuyên nghiệp để thực hiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button