Máy hàn MIG160 ( hàn CO2 / hàn Que)

– Máy có hai chức năng hàn MIG và hàn hồ quang tay.
– Máy có thể hàn MIG với cỡ dây 0.6 đến 1mm.
– Máy đáp ứng được hầu hết các yêu cầu hàn cơ bản.
– 3 núm điều chỉnh cho tốc độ cấp dây, điện áp hàn ( Hàn MIG), điều chỉnh dòng hàn ( hàn hồ quang tay).
– Có hệ thống bảo vệ quá nhiệt.