Thông số chi tiết:

Model

US 100 361

S5 100 361

Dung tích bình tích áp varem

100 lít

100 lít

Áp lực(Bar)

10

16 

Chiều cao (mm)

950

950

Chiều dài (mm)

450

450

Nhiệt độ

– 10 + 99 oC

– 10 + 99 oC