Mua hàng ở đâuTrung tâm bảo hànhHỗ trợTuyển dụng
Máy bơm Pentax

Máy bơm nước Pentax CAM100

Công suất : 0.3 – 4Kw Lĩnh vực : Xây dựng, dân dụng Ứng dụng : Cấp nước Hãng sản xuất: Pentax Xuất xứ: Italy...

Máy bơm nước Pentax MB

Công suất : 1.1 - 2.2Kw Lĩnh vực : Công nghiệp, dân dụng Ứng dụng : Cấp nước sinh hoạt Hãng sản xuất: Pentax Xuất...

Máy bơm nước Pentax CM100

Công suất : 0.3 - 4Kw Lĩnh vực : Xây dựng, dân dụng Ứng dụng : Cấp nước Hãng sản xuất: Pentax Xuất xứ: Italy...

Máy bơm nước Pentax CS

Công suất : 1.1 - 4Kw Lĩnh vực : Công nghiệp, dân dụng, xử lý nước Ứng dụng : Cấp nước, rửa lọc Hãng sản...

Máy bơm nước Pentax CH

Công suất : 1.1 - 4Kw Lĩnh vực : Công nghiệp, dân dụng, xử lý nước Ứng dụng : Cấp nước, rửa lọc Hãng sản...

Máy bơm nước Pentax Inox

Công suất : 0.5 - 0.75Kw Lĩnh vực : Dân dụng, xây dựng Ứng dụng : Bơm nước sinh hoạt Hãng sản xuất: Pentax Xuất...

Máy bơm nước Pentax DVT

Công suất : 1.1 - 7.5Kw Lĩnh vực : Công nghiệp, xây dựng, hầm mỏ Ứng dụng : Bơm thoát nước thải Hãng sản xuất:...

Máy bơm nước Pentax CM100-315D

Công suất : 1132Kw Lĩnh vực : Công nghiệp, Xây dựng, Xử lý nước Ứng dụng : Cấp nước, chữa cháy Hãng sản xuất: Pentax...

Máy bơm nước Pentax CM100-275C

Công suất : 110Kw Lĩnh vực : Công nghiệp, Xây dựng, Xử lý nước Ứng dụng : Cấp nước, chữa cháy Hãng sản xuất: Pentax...

Máy bơm nước Pentax CM100-275B

Công suất : 90Kw Lĩnh vực : Công nghiệp, Xây dựng, Xử lý nước Ứng dụng : Cấp nước, chữa cháy Hãng sản xuất: Pentax...

Máy bơm nước Pentax CM100-250A

Cong suất : 75Kw Lĩnh vực : Công nghiệp, Xây dựng, Xử lý nước Ứng dụng : Cấp nước, chữa cháy Hãng sản xuất: Pentax...

Máy bơm nước Pentax CM100-250B

Công suất : 45Kw Lĩnh vực : Công nghiệp, Xây dựng, Xử lý nước Ứng dụng : Cấp nước, chữa cháy Hãng sản xuất: Pentax...

Máy bơm nước Pentax CM100-250C

Công suất : 45Kw Lĩnh vực : Công nghiệp, Xây dựng, Xử lý nước Ứng dụng : Cấp nước, Chữa cháy Hãng sản xuất: Pentax...

Máy bơm nước Pentax CM80-160A

Công suất : 22.5Kw Lĩnh vực : Công nghiệp, Xây dựng, Xử lý nước Ứng dụng : Cấp nước, Chữa cháy Hãng sản xuất: Pentax...

Máy bơm nước Pentax CM80-160B

Công suất : 18.5Kw Lĩnh vực : Công nghiệp, Xây dựng, Xử lý nước Ứng dụng : Cấp nước, Chữa cháy Hãng sản xuất: Pentax...

Máy bơm nước Pentax CM80-160C

Công suất : 15Kw Lĩnh vực : Công nghiệp, Xây dựng, Xử lý nước Ứng dụng : Cấp nước, Chữa cháy Hãng sản xuất: Pentax...

Máy bơm nước Pentax CM65-250A

Công suất : 37Kw Lĩnh vực : Công nghiệp, Xây dựng, Xử lý nước Ứng dụng : Cấp nước, Chữa cháy Hãng sản xuất: Pentax...

Máy bơm nước Pentax CM65-200A

Công suất : 22.5Kw Lĩnh vực : Công nghiệp, Xây dựng, Xử lý nước Ứng dụng : Cấp nước, Chữa cháy Hãng sản xuất: Pentax...

Máy bơm nước Pentax CM65-200B

Công suất : 18.5Kw Lĩnh vực : Công nghiệp, Xây dựng, Xử lý nước Ứng dụng : Cấp nước, Chữa cháy Hãng sản xuất: Pentax...

Hỗ trợ trực tuyến