Mua hàng ở đâuTrung tâm bảo hànhHỗ trợTuyển dụng
Đầu máy nén khí Puma

Đầu máy nén khí Puma PX200300 20HP

Công suất : 20hp – 15kw Lĩnh vực : Chế tạo, công nghiệp, xây dựng Ứng dụng : Sạch bụi, sơn, thông gió, tự động...

Đầu máy nén khí Puma PX150300 15HP

Công suất : 15hp – 11kw Lĩnh vực : Chế tạo, công nghiệp, xây dựng Ứng dụng : Sạch bụi, sơn, thông gió, tự động...

Đầu máy nén khí Puma PX100300 10HP

Công suất : 10hp – 7.5kw Lĩnh vực : Chế tạo, công nghiệp, xây dựng Ứng dụng : Sạch bụi, sơn, thông gió, tự động...

Đầu máy nén khí Puma PX75250 7.5HP

Công suất : 7.5hp – 5.5kw Lĩnh vực : Chế tạo, công nghiệp, xây dựng Ứng dụng : Sạch bụi, sơn, thông gió, tự động...

Đầu máy nén khí Puma PX50160 5HP

Công suất : 5hp – 3.7kw Lĩnh vực : Chế tạo, công nghiệp, xây dựng Ứng dụng : Sạch bụi, sơn, thông gió, tự động...

Đầu máy nén khí Puma PX30120 3HP

Công suất : 3hp – 2.2kw Lĩnh vực : Chế tạo, công nghiệp, xây dựng Ứng dụng : Sạch bụi, sơn, thông gió, tự động...

Đầu máy nén khí Puma PX20100 2HP

Công suất : 2hp – 1.5kw Lĩnh vực : Chế tạo, công nghiệp, xây dựng Ứng dụng : Sạch bụi, sơn, thông gió, tự động...

Đầu máy nén khí Puma PX1090 1HP

Công suất : 1hp – 0.75kw Lĩnh vực : Chế tạo, công nghiệp, xây dựng Ứng dụng : Sạch bụi, sơn, thông gió, tự động...

Đầu máy nén khí Puma 2 cấp TK300500 30HP

Công suất : 30hp – 22kw Lĩnh vực : Chế tạo, công nghiệp, xây dựng Ứng dụng : Sạch bụi, sơn, thông gió, tự động...

Đầu máy nén khí Puma 2 cấp TK150300 15HP

Công suất : 15hp – 11kw Lĩnh vực : Chế tạo, công nghiệp, xây dựng Ứng dụng : Sạch bụi, sơn, thông gió, tự động...

Đầu máy nén khí Puma 2 cấp TK100300 10HP

Công suất : 10hp – 7.5kw Lĩnh vực : Chế tạo, công nghiệp, xây dựng Ứng dụng : Sạch bụi, sơn, thông gió, tự động...

Đầu máy nén khí Puma 2 cấp TK75300 7.5HP

Công suất : 7.5hp – 5.5kw Lĩnh vực : Chế tạo, công nghiệp, xây dựng Ứng dụng : Sạch bụi, sơn, thông gió, tự động...

Đầu máy nén khí Puma 2 cấp TK50250 5HP

Công suất : 5hp – 3.7kw Lĩnh vực : Chế tạo, công nghiệp, xây dựng Ứng dụng : Sạch bụi, sơn, thông gió, tự động...

Đầu máy nén khí Puma PK300500 30HP

Công suất : 30hp – 22kw Lĩnh vực : Chế tạo, công nghiệp, xây dựng Ứng dụng : Sạch bụi, sơn, thông gió, tự động...

Đầu máy nén khí Puma PK200300 20HP

Công suất : 20hp – 15kw Lĩnh vực : Chế tạo, công nghiệp, xây dựng Ứng dụng : Sạch bụi, sơn, thông gió, tự động...

Đầu máy nén khí Puma PK150300 15HP

Công suất : 15hp – 11kw Lĩnh vực : Chế tạo, công nghiệp, xây dựng Ứng dụng : Sạch bụi, sơn, thông gió, tự động...

Đầu máy nén khí Puma PK100300 10HP

Công suất : 10hp – 7.5kw Lĩnh vực : Chế tạo, công nghiệp, xây dựng Ứng dụng : Sạch bụi, sơn, thông gió, tự động...

Đầu máy nén khí Puma PK75250 7.5HP

Công suất : 7.5hp – 5.5kw Lĩnh vực : Chế tạo, công nghiệp, xây dựng Ứng dụng : Sạch bụi, sơn, thông gió, tự động...

Đầu máy nén khí Puma PK50160 5HP

Công suất : 5hp – 3.7kw Lĩnh vực : Chế tạo, công nghiệp, xây dựng Ứng dụng : Sạch bụi, sơn, thông gió, tự động...

Hỗ trợ trực tuyến