Mua hàng ở đâuTrung tâm bảo hànhHỗ trợTuyển dụng
bơm nước Pentax

Máy bơm nước Pentax PM

Lĩnh vực : Xây dựng, dân dụng Ứng dụng : Cấp nước Hãng sản xuất: Pentax Xuất xứ: Italy Bảo hành 12 Tháng

Máy bơm nước Pentax CS

Công suất : 1.1 - 4Kw Lĩnh vực : Công nghiệp, dân dụng, xử lý nước Ứng dụng : Cấp nước, rửa lọc Hãng sản...

Máy bơm nước Pentax CH

Công suất : 1.1 - 4Kw Lĩnh vực : Công nghiệp, dân dụng, xử lý nước Ứng dụng : Cấp nước, rửa lọc Hãng sản...

Bơm chìm giếng khoan Pentax 4ST 24 – 10

Công suất : 2.2Kw Lĩnh vực : Công nghiệp, Nông nghiệp, Chế tạo Ứng dụng : Khai thác nước ngầm Hãng sản xuất: Pentax Bảo...

Máy bơm nước Pentax CM100-315D

Công suất : 1132Kw Lĩnh vực : Công nghiệp, Xây dựng, Xử lý nước Ứng dụng : Cấp nước, chữa cháy Hãng sản xuất: Pentax...

Máy bơm nước Pentax CM100-275C

Công suất : 110Kw Lĩnh vực : Công nghiệp, Xây dựng, Xử lý nước Ứng dụng : Cấp nước, chữa cháy Hãng sản xuất: Pentax...

Máy bơm nước Pentax CM100-275B

Công suất : 90Kw Lĩnh vực : Công nghiệp, Xây dựng, Xử lý nước Ứng dụng : Cấp nước, chữa cháy Hãng sản xuất: Pentax...

Máy bơm nước Pentax CM100-250A

Cong suất : 75Kw Lĩnh vực : Công nghiệp, Xây dựng, Xử lý nước Ứng dụng : Cấp nước, chữa cháy Hãng sản xuất: Pentax...

Máy bơm nước Pentax CM100-250C

Công suất : 45Kw Lĩnh vực : Công nghiệp, Xây dựng, Xử lý nước Ứng dụng : Cấp nước, Chữa cháy Hãng sản xuất: Pentax...

Máy bơm nước Pentax CM80-160A

Công suất : 22.5Kw Lĩnh vực : Công nghiệp, Xây dựng, Xử lý nước Ứng dụng : Cấp nước, Chữa cháy Hãng sản xuất: Pentax...

Máy bơm nước Pentax CM80-160B

Công suất : 18.5Kw Lĩnh vực : Công nghiệp, Xây dựng, Xử lý nước Ứng dụng : Cấp nước, Chữa cháy Hãng sản xuất: Pentax...

Máy bơm nước Pentax CM80-160C

Công suất : 15Kw Lĩnh vực : Công nghiệp, Xây dựng, Xử lý nước Ứng dụng : Cấp nước, Chữa cháy Hãng sản xuất: Pentax...

Máy bơm nước Pentax CM80-160D

Công suất : 11Kw Lĩnh vực : Công nghiệp, Xây dựng, Xử lý nước Ứng dụng : Cấp nước, Chữa cháy Hãng sản xuất: Pentax...

Máy bơm nước Pentax CM65-250B

Công suất : 30Kw Lĩnh vực : Công nghiệp, Xây dựng, Xử lý nước Ứng dụng : Cấp nước, Chữa cháy Hãng sản xuất: Pentax...

Máy bơm nước Pentax CM65-160A

Công suất : 15Kw Lĩnh vực : Công nghiệp, Xây dựng, Xử lý nước Ứng dụng : Cấp nước, Chữa cháy Hãng sản xuất: Pentax...

Máy bơm nước Pentax CM65-125A

Công suất : 7.5Kw Lĩnh vực : Công nghiệp, Xây dựng, Xử lý nước Ứng dụng : Cấp nước, Chữa cháy Hãng sản xuất: Pentax...

Máy bơm nước Pentax CM65-125B

Công suất : 5.5Kw Lĩnh vực : Công nghiệp, Xây dựng, Xử lý nước Ứng dụng : Cấp nước, Chữa cháy Hãng sản xuất: Pentax...

Máy bơm nước Pentax CM50-250A

Công suất : 22.5Kw Lĩnh vực : Công nghiệp, Xây dựng, Xử lý nước Ứng dụng : Cấp nước, Chữa cháy Hãng sản xuất: Pentax...

Máy bơm nước Pentax CM50-250B

Công suất : 18.5Kw Lĩnh vực : Công nghiệp, Xây dựng, Xử lý nước Ứng dụng : Cấp nước, Chữa cháy Hãng sản xuất: Pentax...

Hỗ trợ trực tuyến