Mua hàng ở đâuTrung tâm bảo hànhHỗ trợTuyển dụng
bơm chìm Pentax

Bơm chìm giếng khoan Pentax 6S70–14

Sản phẩm Bơm chìm giếng khoan Pentax 6S 70 – 9 Kiểu bơm Bơm ly tâm đa tầng cánh thả chìm Công suất 22Kw/380V Lưu...

Bơm chìm giếng khoan Pentax 6S70–11

Sản phẩm Bơm chìm giếng khoan Pentax 6S 70 – 9 Kiểu bơm Bơm ly tâm đa tầng cánh thả chìm Công suất 18.5Kw/380V Lưu...

Bơm chìm giếng khoan Pentax 6S 70 – 9

Công suất : 15Kw Lĩnh vực : Công nghiệp, Nông nghiệp, Chế tạo Ứng dụng : Khai thác nước ngầm Hãng sản xuất: Pentax Bảo...

Bơm chìm giếng khoan Pentax 6ST 48 – 5

Công suất : 7.5Kw Lĩnh vực : Công nghiệp, Nông nghiệp, Chế tạo Ứng dụng : Khai thác nước ngầm Hãng sản xuất: Pentax Bảo...

Bơm chìm giếng khoan Pentax 4ST 24 – 34

Công suất : 7.5Kw Lĩnh vực : Công nghiệp, Nông nghiệp, Chế tạo Ứng dụng : Khai thác nước ngầm Hãng sản xuất: Pentax Bảo...

Bơm chìm giếng khoan Pentax 4ST 24 – 26

Công suất : 5.5Kw Lĩnh vực : Công nghiệp, Nông nghiệp, Chế tạo Ứng dụng : Khai thác nước ngầm Hãng sản xuất: Pentax Bảo...

Bơm chìm giếng khoan Pentax 4ST 24 – 10

Công suất : 2.2Kw Lĩnh vực : Công nghiệp, Nông nghiệp, Chế tạo Ứng dụng : Khai thác nước ngầm Hãng sản xuất: Pentax Bảo...

Bơm chìm giếng khoan Pentax 4ST 14 – 12

Công suất : 2.2Kw Lĩnh vực : Công nghiệp, Nông nghiệp, Chế tạo Ứng dụng : Khai thác nước ngầm Hãng sản xuất: Pentax Bảo...

Bơm chìm giếng khoan Pentax 4ST 14 – 8

Công suất : 1.5Kw Lĩnh vực : Công nghiệp, Nông nghiệp, Chế tạo Ứng dụng : Khai thác nước ngầm Hãng sản xuất: Pentax Bảo...

Bơm chìm giếng khoan Pentax 4ST 10 – 19

Công suất : 2.2Kw Lĩnh vực : Công nghiệp, Nông nghiệp, Chế tạo Ứng dụng : Khai thác nước ngầm Hãng sản xuất: Pentax Bảo...

Bơm chìm giếng khoan Pentax 4S 10 – 10

Công suất : 1.1Kw Lĩnh vực : Công nghiệp, Nông nghiệp, Chế tạo Ứng dụng : Khai thác nước ngầm Hãng sản xuất: Pentax Bảo...

Bơm chìm giếng khoan Pentax 4S 10 – 7

Công suất : 0.74Kw Lĩnh vực : Công nghiệp, Nông nghiệp, Chế tạo Ứng dụng : Khai thác nước ngầm Hãng sản xuất: Pentax Bảo...

Hỗ trợ trực tuyến