* Đặc tính kỹ thuật:

Máy bơm nước Pentax CM100

– Dải lưu lượng: (3 – 21) m3/h
– Cột áp: (12 – 56.5)mH20
– Vật liệu đầu bơm: Gang
– Cánh bơm: Đồng
– Trục động cơ: Thép AISI 303
– Phớt cơ khí: ceramic-graphite
– Nhiệt độ chất bơm tiêu chuẩn: 0oC – 90oC
– Áp lực hoạt động: max 8 Bar
– Lớp cách nhiệt: F(155oC)
– Motor: (0.3 – 4)Kw, 220V, IP44
– Số vòng quay: 2900 vòng/phút

ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH KỸ THUẬTMáy bơm nước Pentax CM100