Thông số chi tiết:

Model

US 500 361

S5 500 361

Dung tích bình tích áp varem

500 lít

500 lít

Áp lực(Bar)

10

16 

Chiều cao (mm)

1550

1550

Chiều dài (mm)

780

780

Nhiệt độ

– 10 + 99 oC

– 10 + 99 oC