Sáng 11/3, Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do đồng chí Nguyễn Sỹ Hưng- phó giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tình hình hạn hán tại huyện Anh Sơn.

Hiện nay Xí nghiệp thủy lợi Anh Sơn đang quản lý 11 công trình phục vụ tưới tiêu trên địa bàn, trong đó có 5 hồ đập lớn là hồ Khe Nậy (xã Đức Sơn), hồ Khe Chung (xã Tào Sơn), hồ Cao Cang (Phúc Sơn), hồ Đồng Quan (Lạng Sơn), hồ Ruộng Xối (xã Vĩnh Sơn) và 6 trạm bơm điện: Trạm bơm Tường Sơn, Lĩnh Sơn 1, Lĩnh Sơn 2, Khe Sừng (xã Hoa Sơn), Đồng Trương (xã Hội Sơn) và trạm bơm Thạch Sơn phục vụ tưới cho hơn 6.300 ha đất nông nghiệp.

images1479415_a1

Đoàn công tác Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn kiểm tra tại hồ Khe Chung xã Tào Sơn.
Hiện tại có 3/5 hồ trên địa bàn huyện Anh Sơn không đủ nước phục vụ sản xuất vụ xuân, đó là hồ Khe Nậy chỉ đạt 29% dung tích thiết kế, hồ Ruộng Xối chỉ đạt 28% và hồ Khe Chung đạt 31% khả năng chỉ tưới đủ đợt làm đòng và trổ.

Trước tình hình đó, huyện Anh Sơn chủ động triển khai xây dựng phương án, giải pháp chống hạn phù hợp, huy động tối đa nhân lực, phương tiện để bơm, tưới phục vụ sản xuất. Theo đó, xí nghiệp thủy lợi Anh Sơn đã khắc phục sửa chữa 2 trạm bơm chống hạn Vĩnh Sơn và Lạng Sơn; khắc phục sửa chữa 6 bộ may bom pentax dầu dã chiến sẵn sàng bơm nước từ lòng hồ. Tập trung chỉ đạo các địa phương tổ chức nạo vét kênh mương, tu sửa công trình phục vụ tưới, be bờ giữ nước tại ruộng, tại các vùng trũng phục vụ chống hạn.

Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác đề nghị huyện Anh Sơn cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền tới bà con nông dân trong việc chống hạn; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống hạn; tu bổ hệ thống kênh mương, các trạm bơm trên địa bàn đảm bảo vụ xuân không bị mất mùa do năng nóng, khô hạn gây ra.

Thái Hiền

Đài Anh Sơn